Logomuz Hakkında


    Hz. Süleyman'ın mührü olarak da bilinen sekizgen yıldız motifi. İslam sanatında hemen her alanda sıklıkla kullanılagelmiştir. İslam sanatında "sonsuzluğun" da sembolü olarak kabul edilmiştir.

    Selçuklu yapılarının çoğunda sekizgen yıldızı görmek mümkündür. Örneğin: Alâeddin Camii'nin girişi, Sahip Ata Medresesi gibi… Mevlâna Türbesi’ne bile nereden bakarsanız ortaya sekizgen motifi çıkar.

    Sekizgenin kullanımı Orta Asya'ya dek dayanıyor. Orta Asya'daki tarihi binalarda sekizgen motifini sıkça görmek mümkün. Sık Kullanılan "geçme" motifleri ise (zencirek de deniliyor) birlik ve beraberliği, dayanışmayı ilmin sonsuzluğunu ifade eder.

    Hazırlanan kurumsal kimlik çalışmamızda (2001) sekizgen figür ve etrafındaki tekil figürler; makamı, mevkisi, ırkı, dili ne olursa olsun eşit seviyedeki Müslümanların, Allah için Kâbe etrafındaki tavaf edişlerini betimlemektedir.